Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

SENASTE NYTT

Vattenfall vindkrafts hemsida

Hemberget Energi kommer inte att publicera projektrelaterad infrormation på sin hemsida längre utan hänvisar tillsvidare till Vattenfall vindkrafts hemsida.

 

Se länken nedan för Vattenfall vindkraft hemsida där de kommer att publicera projektrelaterad information angående Pauträsk vindkraftpark.

 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/pautrask

 

 2020-01-11

Ny partner

Vi har under den senaste tiden arbetat intensivt för att hitta en partner som kan ta projektet vidare mot byggnation och har nu glädjen att meddela att Vattenfall Vindkraft AB och Hemberget Energi AB har kommit överens om en förvärvsoption där Vattenfall har möjlighet att förverkliga etableringen av vindkraftparken. Det innebär således att Vattenfall, från och med nu, kommer att fortsätta utveckla Pauträsk vindkraftpark mot ett färdigställande. Hemberget Energi AB kommer att vara Vattenfall behjälpliga på alla sätt och vis, men det är alltså Vattenfall Vindkraft AB som leder det fortsatta arbetet.

 

 

Mer information kommer också att publiceras på Vattenfalls hemsida under denna månad.2019-10-23

Tillåtlighet

Mark- och miljödomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom (avslag) och Miljöprövningsdelegationens beslut (avslag) och förklarar att det är tillåtligt för Hemberget Energi AB att uppföra och driva högst 81 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter med därtill tillhörande anläggningar, varav högst 50 verk inom projektområde PO1 Risliden, högst 10 verk inom projektområde PO2 Per-Ollesbrännan och högst 21 verk inom projektområde PO4 Simiskilä.

 

Målet återförvisas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län för meddelande av tillstånd med erforderliga villkor och beslut.

 

Vi har alltså fått tillåtlighet till Pauträsk vindkraftpark.

 

 2019-09-09

Till nyhetsarkivet »