Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

NYHETSARKIV

Vattenfall vindkrafts hemsida

Vattenfall vindkraft har en hemsida där de kommer att publicera projektrelaterad information.
Läs mer »

Datum: 2020-01-11

Ny partner

Vi har under den senaste tiden arbetat intensivt för att hitta en partner som kan ta Pauträsk Vindkraftpark vidare mot byggnation.
Läs mer »

Datum: 2019-10-23

Tillåtlighet

Mark- och Miljööverdomstolens domslut
Läs mer »

Datum: 2019-09-09

2015

Vi har under året arbetat med remissvar till vår tillståndsansökan och intensifierat vindmätningarna.
Läs mer »

Datum: 2015-12-09

Kungörelse

Länsstyrelsen har kungjort ansökan avseende Pauträsk Vindkraftpark.
Läs mer »

Datum: 2014-06-23

Komplettering tillståndsansökan 2014

Under våren har vi arbetat med att komplettera vår tillståndsansökan.
Läs mer »

Datum: 2014-06-10

MKB för nedladdning

Nu finns miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan för nedladdning.
Läs mer »

Datum: 2013-08-16

Tillståndsansökan inlämnad!

Nu har vi äntligen lämnat in tillståndsansökan för Pauträsk vindkraftpark.
Läs mer »

Datum: 2013-08-14

Tack!

Hemberget Energi AB vill tacka för uppslutningen på samrådsmötet i Pauträsk.
Läs mer »

Datum: 2013-04-26

Samrådsmöte Pauträsk vindkraftpark

Samrådsmöte Pauträsk vindkraftpark i Pauträsk, Holken den 25 april.
Läs mer »

Datum: 2013-04-11

Miljökonsekvens beskrivning

Enetjärnnatur har skrivit klart miljökonsekvens beskrivningen som nu håller på att granskas av oss.
Läs mer »

Datum: 2012-09-19

Information på Lärcentra

Joakim Risberg kommer att informera de blivande vindkraftteknikerna i kallt klimat om Pauträsk projektet den 19 september.
Läs mer »

Datum: 2012-09-19

Miljökonsekvensbeskrivning - MKB

Hemberget Energi AB håller på att ta fram miljökonsekvensbeskrivning av den planerade vindkraftparken.
Läs mer »

Datum: 2011-10-06

Våtmarksinventering

Våtmarksinventering av området har nyligen avslutats.
Läs mer »

Datum: 2011-09-14

Fortsatta inventeringar

Under vårvintern och sommaren har det pågått inventeringar i området.
Läs mer »

Datum: 2011-08-16

Samrådsmaterial

Samrådsmaterial för nedladdning finns nu på hemsidan.
Läs mer »

Datum: 2011-03-16

Inbjudan till samråd

Hemberget Energi AB inbjuder till samrådsmöte i Pauträsk, Holken den 30 mars kl 18:30.
Läs mer »

Datum: 2011-03-10

Vindkraftparkens utformning

Hur vi arbetar för att utforma vindkraftparken?
Läs mer »

Datum: 2011-02-07

Samråd med kommunerna och länsstyrelsen

De samråd som är gjorda med Storuman och Vilhelmina kommun och länsstyrelsen.
Läs mer »

Datum: 2011-01-31

Inventeringar i Pauträsk Vindkraftpark

De inventeringar som är gjorda under 2010.
Läs mer »

Datum: 2011-01-24

Projektledare på heltid.

Från och med den 3 maj kommer Joakim Risberg att arbeta heltid med Hembergets vindkraftpark.
Läs mer »

Datum: 2010-05-03

NY WEBBPLATS

Idag lanserar vi Hemberget Energi:s webbplats.
Läs mer »

Datum: 2010-04-07