Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Samråd med kommunerna och länsstyrelsen

Den 21 maj 2010 hölls i Vilhelmina ett tidigt samrådsmöte mellan Hemberget Energi AB och Soruman och Vilhelmina kommun och länsstyrelsen.

 

Hemberget Energi AB presenterade då planerna för kommunerna och länsstyrelsen på Pauträsk Vindkraftpark. Vi visade på hur vi arbetar väl avvägt inom de område som Energimyndigheten pekat ut som riksintresse för vindbruk och inom de områden som pekats ut av respektive kommun i översiktsplanerna för vindkraft.

 

Den 2 juli träffade vi representanter för kommunledningen i Storuman för en ytterligare genomgång av projektet.

 

Slutligen har vi träffat länsstyrelsen för ett uppföljande samråd den 16 december i Umeå för att presentera de inventeringar vi gjort i området.


Datum: 2011-01-31


« Tillbaka till nyhetsarkivet