Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Vindkraftparkens utformning

Utformningen av vindkraftparken har utförs utifrån de samråd, utredningar, mätningar och beräkningar som hitills genomförts med avseende på vindförhållanden, ljud och skuggberäkningar, hänsynsavstånd till bebyggelse samt att området till stor del är utpekat som rikintresse för vindbruk. Vidare tas hänsyn till natur och kulturvärden, rennäring, friluftsliv samt landskapsbild. Kommande samråd kommer att fortsatt påverka utformningen av vindkraftparken.

Vindkraftparken omfattar ca 200 vindkraftverk med en effekt på 2-4 MW vardera. Vindkraftverkens totalhöjd blir sannolikt 175-200 meter.

Ansökan vad gäller vindkraft kommer att göras enligt "boxmodellen", dvs. att vindkraftverk och tillhörande infrastruktur kan placeras fritt inom verksamhetsområdena, förutsatt att gällande restriktioner för ljud, skuggor etc. innehålls. Detta förenklar den slutgiltiga designoptimeringen genom att det finns möjlighet att inom ramen för tillståndet flytta vindkraftverken. 

Den preliminär vindparklayout vi jobbar med idag fördelar sig på 6 verksamhetsområden med totalt 215 vindkraftverk.

 


Datum: 2011-02-07


« Tillbaka till nyhetsarkivet