Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Inbjudan till samråd

Inbjudan till samrådsmöte.

 

Samrådsmöte i Pauträsk, Holken den 30 mars kl 18:30.

 

Vi bjuder på fika!

 

Varmt välkomna!

 

Inbjudan skickas per brev till ägare av fastigheter inom 1 km från de föreslagna verksamhetsområdena, och bebyggda fastigheter inom ca 3 km. Inbjudan sker även genom annons och hemsida. Vi önskar att ni tar tillfället i akt och lämnar era synpunkter, så att vi har ett bra underlag innan vi tar slutgiltig ställning till projektets utformning och framställer tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

 

Mer material kommer inom kort att finnas att ladda ner på hemsidan.

 


Datum: 2011-03-10


« Tillbaka till nyhetsarkivet