Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Våtmarksinventering

Våtmarksinventeringen av verksamhetsområdet för Pauträsk vindkraftpark har genomförts under augusti av Enetjärn Natur AB. Resultatet av våtmarksinventeringen kommer att tas med i den kommande miljökonsekvens beskrivningen och hänsyn till våtmarkerna kommer att tas i den slutliga parklayouten.


Datum: 2011-09-14


« Tillbaka till nyhetsarkivet