Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Samrådsmöte Pauträsk vindkraftpark

Hemberget Energi AB avser att söka tillstånd

för ca 120 vindkraftverk enligt kap 9 Miljöbalken.

 

Pauträsk vindkraftpark planeras i den östligaste

delen av Vilhelmina kommun på Risliden, Gardisjöliden

och Middagsberget samt på Pauliden, Simiskilä och

Per-Olles Bränna i sydöstligaste delen av Storuman kommun.

 

Ett samrådsmöte hölls den 30 mars 2011 och med

anledning av att det gått ca 2 år så hålls nu ett förnyat

samråd enligt 6 kap Miljöbalken.

 

Samrådet syftar till att informera berörda om de förändringar

som skett sedan förra samrådet samt att inhämta synpunkter.

Information om projektet kan laddas ner från bolagets

hemsida eller beställas av Joakim Risberg.

 

Berörda och övriga intresserade inbjuds härmed till samrådsmöte

i form av ”öppet hus” i 

Pauträsk, Holken den 25 april kl 16.00 – 19.00.

Vi bjuder på kaffe med dopp!

Varmt välkomna.

 

Senast den 7 maj 2013 ska synpunkter inkommit för att kunna

inarbetas i tillståndsansökan.

 

Hämta dokument: Pauträsk vindkraftpark - samråd 2013 (2,52Mb)

 

Har ni frågor kan ni kontakta:

 

Joakim Risberg

 

070-68 64 868,

joakim.risberg@ownpower.se.

 

Hemberget Energi AB

Risträsk 51

921 99 Lycksele.


Datum: 2013-04-11


« Tillbaka till nyhetsarkivet