Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Tillståndsansökan inlämnad!

Tillståndsansökan lämnades in den 12 juli till länsstyrelsen i västerbottens län. Vi kommer inom en snar framtid att lägga ut miljökonsekvens beskrivningen (MKB) här på hemsidan och tillståndsansökan. Bilagor till dessa kan fås genom att kontakta oss på info@hembergetenergi.se.


Datum: 2013-08-14


« Tillbaka till nyhetsarkivet