Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

Tillåtlighet

Mark- och miljödomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom (avslag) och Miljöprövningsdelegationens beslut (avslag) och förklarar att det är tillåtligt för Hemberget Energi AB att uppföra och driva högst 81 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter med därtill tillhörande anläggningar, varav högst 50 verk inom projektområde PO1 Risliden, högst 10 verk inom projektområde PO2 Per-Ollesbrännan och högst 21 verk inom projektområde PO4 Simiskilä.

 

Målet återförvisas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län för meddelande av tillstånd med erforderliga villkor och beslut.

 

Vi har alltså fått tillåtlighet till Pauträsk vindkraftpark.

 

 


Datum: 2019-09-09


« Tillbaka till nyhetsarkivet