Risträsk i Vilhelmina, Södra Lappland

OM OSS

ÄGARE

Hemberget Energi AB bildades våren 2008 och har som affärsidé att projektera för vindkraft i Pauträsk området i Västerbottens län. Hemberget Energi AB är ett dotterbolag till Ownpower Projects AB. Bolaget leds av VD Joakim Risberg och har sitt säte i Risträsk, Vilhelmina kommun.

Delägares logotyper

VISION

120 vindkraftverk i Pauträskområdet. Lokal förankring. Kompetens. Miljövänligt. Näringslivsutveckling.

Genom lokal förankring, stor kompetens och minsta möjliga miljöpåverkan ska Hemberget Energi skapa förutsättningar för att bygga i storleksordningen 120 vindkraftverk i Pauträskområdet i Västerbottens län och lägga grunden för en regional näringslivsutveckling som också minskar de globala koldioxid utsläppen.

AFFÄRSIDÉ

Hemberget Energi vill genom att arrendera mark, genomföra projektering och skaffa tillstånd etablera lönsamma vindkraftprojekt i Pauträskområdet. Hemberget Energi strävar efter ett stort lokalt och regionalt deltagande i projektet, av både markägare, privatpersoner och företag.